Νικόλαος Μυλωνάς

Ο. Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Baruch College και διδακτορικό δίπλωμα από το City University of New York. Εκτός από το ΕΚΠΑ, έχει διδάξει μαθήματα χρηματοοικονομικής στο University of Massachusetts at Amherst, στο Baruch College και στο ALBA.

Δια μέσω των ετών έχει αναπτύξει και διοικήσει μεταπτυχιακού επιπέδου προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων σε διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες ενώ έχει αναπτύξει εκπαιδευτική δραστηριότητα στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Η ερευνητική του ενασχόληση εστιάζεται σε θέματα κεφαλαιαγορών, παραγώγων και αγορών ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της θεσμικής επένδυσης. Τα πολυάριθμα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αξιόλογα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά περιλαμβανομένου του Journal of Finance ενώ ένα από τα βιβλία του Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων αποτελεί σημείο αναφοράς στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

Στην επαγγελματική του καριέρα είχε διατελέσει Διευθυντής Επενδύσεων σε θεσμικό επενδυτή, ήταν Πρόεδρος επενδυτικών επιτροπών σε εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων και έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος σε τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές και χρηματιστηριακές εταιρείες. Σήμερα υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος σε μια ανώνυμη εταιρεία και ως Πρόεδρος σε μια άλλη, ως μέλος ΔΣ εταιρειών μεταξύ των οποίων και η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών ως μη εκτελεστικό μέλος και εκτελώντας χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.